گروه آموزشی برق

گروه آموزشی برق

اسماعیل جوادی خلف
کارشناسی ارشد برق
ازدانشگاه صنعتی اصفهان
 javadi@giau.ac.ir

 

گروه برق

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در اسفند ماه سال 1379 تأسيس شد و با پذيرش اولين دانشجويان در رشته کارداني کامپيوتر با جذب 116 دانشجو،  آغاز به كار نمود.رشته برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در بهمن ماه سال 1388 فعاليت خود را با پذيرش 144دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته برق آغاز کرد.
در حال حاضر اين دانشکده با حدود 10 دانشجو در مقطع کارشناسي ناپیوسته در حال فعاليت است و نيز داراي یک عضو هيئت علمي مي باشد.
هیات علمی گروه برق