گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 1397/09/27
كد :120341

دریافت کارت ورورد به جلسه امتحان

قابل توجه دانشجويان گرامي
 
جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات از تاريخ 97/10/2 مي توانند به سايت دانشگاه مراجعه و كارت خود را دريافت نمايند.
 
لازم به ذكر است كه دريافت كارت ورود به جلسه منوط به تسويه حساب مالي مي باشد.  اداره آموزش دانشگاه