گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 1397/10/09
كد :120342

تقویم پژوهشی نیمسال اول98-97

 
تقویم پژوهشی نیمسال اول
آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش 1 بهمن ماه
آخرین مهلت دفاع 11 بهمن ماهدانشجویان متقاضی دفاع موظفند یک نسخه از پایان نامه تایید شده توسط استاد راهنما که مندرجات و محتوای علمی آن کامل و بصورت تایپ شده اما مجلد نباشد ، به همراه فرم اعلام آمادگی دفاع ، فرم شرکت در سه جلسه دفاع و فرم نمره مقاله خود را حداکثر تا تاریخ های فوق   به دفتر امور پژوهشی دانشگاه (خانم میرمحمدی)تحویل نمایند.

شماره تماس با دفتر پژوهش : 09014267270

تذکرت مهم:

(1) امضا استاد راهنما در صفحه اول نسخه پایان نامه به عنوان تاییدی بر محتوای علمی ، تکمیل و انطباق آن با فرمت استاندارد تدوین پایان نامه ها الزامی است.

(2)  محل دریافت برگه آمادگی دفاع ، آموزش دانشگاه است.

(4) زمان های اعلام شده به هیج عنوان قابل تغییر و تمدید نیست.

(5) بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد و زمان های اعلام شده ، مسئولیت کار متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب ، عدم آگاهی مدیر گروه یا استاد راهنما ، ندانستن تاریخ های یاد شده و ... پذیرفته نیست.