گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 1398/01/25
كد :120361

کلاسهای جبرانی استاد جوادی خلف

قابل توجه دانشجویان گرامی

كلاسهاي استاد جوادي خلف چهارشنبه 25/1/28 برگزار نمي گردد. جبراني آن يكشنبه 98/2/08 طبق ساعت مقرر كلاسي تشكيل خواهد شد