گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/01/26
كد :120362

ثبت نام در سامانه پژوهشیار

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

با توجه به راه اندازی سامانه پژوهشیار، لازم است کلیه اساتید عضو هیات علمی و دانشجویان (مقطع ارشد)، در سامانه فوق به آدرس www.ris.iau.ac.ir ثبت نام نمایند