گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/02/23
كد :120372

عدم تشکیل کلاسهای استاد صادقی

قابل توجه دانشجويان محترم

كلاسهاي استاد صادقي چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 ارديبهشت ماه برگزار نمي گردد جبراني آن روز يكشنبه 29 ارديبهشت به شرح ذيل تشكيل خواهد شد .

صنايع محصولات غذايي سنتي : ساعت 13:30 الي 15

صنايع بسته بندي : ساعت 15 الي 16:30

شيمي تجزيه : ساعت 16:30  الي 17:30