گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/04/17
كد :120385

​​​​​​​ثبت نام معرفي به استاد

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجويان واجد شرايط اخذ دروس به صورت معرفي به استاد مي توانند تا روز پنجشنبه مورخ 98/4/20 به اداره آموزش مراجعه و پس از طي مراحل قانوني، ثبت نام انتخاب دروس ذكر شده را انجام دهند.