گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/05/14
كد :120388

آخرین مهلت تحویل مدارک جهت دفاع

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تقویم پژوهشی نیمسال دوم
 

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش    7 شهریور ماه  
آخرین مهلت دفاع   31 شهریور ماه

    
دانشجویان متقاضی دفاع موظفند یک نسخه از پایان نامه تایید شده توسط استاد راهنما که مندرجات و محتوای علمی آن بصورت تایپ شده، اما مجلد نباشد به همراه فرم آمادگی دفاع، فرم شرکت در سه جلسه دفاع و مدارک مربوط به مقاله خود را حداکثر تا تاریخ های فوق به دفتر پژوهش تحویل نمایند

شماره تماس با دفتر پژوهش : 09014267270