گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/05/17
كد :120390

تعطیلات تابستانی

قابل توجه دانشجویان گرامی

مطابق بخشنامه سازمان مرکزی در خصوص تعطیلات تابستانی، این واحد دانشگاهی از تاریخ 98/05/20   تا    98/06/02
تعطیل می باشد