گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/06/06
كد :120393

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 به صورت اینترنتی انجام خواهد شد .دانشجویان لازم است ضمن واریز مبالغ تعیین شده مطابق جدول زیر در بازه تعیین شده اقدام به ثبت نام نمایند:

کلیه گروههای آموزشی

09/06/98 تا 21/06/98 از

لازم به ذكر است زمان فوق، طبق تقویم آموزشی سازمان مرکزی، قابل تمديد نمی باشد

نحوه پرداخت شهریه: 1) واریز بدهی های قبلی و تسویه وام های گذشته 2)واریز شهریه های مندرج در جدول زیر بصورت نقد (اینترنتی) جهت باز شدن فایل ثبت نام قبل از انتخاب واحد:

 

50،000،000 ریال

رشته پرستاری (خودگردان)

 

25،000،000 ریال

کارشناسی ارشد(غیر از واحد پایان نامه)

8،000،000ریال

کارشناسی

 

35،000،000 ریال

کارشناسی ارشد(با واحد پایان نامه)

6،000،000 ریال

کاردانی

 

30،000،000 ریال

رشته پرستاری (عادی)

3) پرداخت مابقی شهریه بصورت اینترنتی قبل از شروع کلاسها

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، جهت اخذ واحد پایان نامه ، به صورت حضوری به اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایند