گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/06/17
كد :120396

تمديد مهلت دفاع از پايان نامه / رساله در نيمسال دوم 98-97

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به بخشنامه شماره 30/33273 مورخ 98/06/31،  مهلت دفاع از پايان نامه / رساله در نيمسال دوم 98-97 تا تاریخ 98/06/31 تمدید شده است.