گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/08/30
كد :120411

ثبت نام از متقاضيان تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

دانشجويان گرامي

با توجه به شروع ثبت نام جهت اخذ تسهيلات صندوق رفاه وزارت علوم در اسرع وقت به پورتال bp.swf.ir مراجعه نماييد.