گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/09/06
كد :120412

ثبت نام در سامانه پایش

قابل توجه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

با توجه به الزام هدایت پایان نامه های دانشجویی به پروژه های مساله محور و مورد نیاز جامعه مبتنی بر ارزش های اسلامی و همچنین راه اندازی سامانه پایش آزاد،  لازم است کلیه اساتید عضو هیات علمی و دانشجویان (مقطع ارشد)، در سامانه فوق به آدرس 
irn.iau.ac.ir ثبت نام نمایند.

لازم به توضیح است با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی کلیه اقدامات مربوط به دفاع می بایست در سامانه فوق ثبت گردد.