گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/11/24
كد :120421

زمانبندی حذف و اضافه


حذف و اضافه  نیمسال دوم ۹۹-۹۸  به صورت اینترنتی انجام خواهد شد .دانشجویان لازم است مطابق جدول زیر در بازه
:زمانی تعیین شده اقدام به ثبت نام نمایند
کلیه گروههای آموزشی: از    ۹۸/11/26تا  ۹۸/12/01 
لازم به ذکر است جهت انجام حذف و اضافه، واریز بدهی های قبلی و تسویه وام های گذشته، ضروری است 
همچنین لازم است دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، جهت اخذ واحد پایان نامه ، به صورت حضوری به اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایند
نکته:دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند، میتوانند در این بازه ثبت نام نمایند