گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/11/24
كد :120422

دریافت کارت دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجويان ورودي بهمن سال97 و مهر سال98 مي توانند جهت دريافت كارت دانشجويي خود در روزهاي يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الي 12 به كتابخانه پرستاري مراجعه نمايند.