گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/12/01
كد :120423

اخذ تسهيلات صندوق رفاه وزارت علوم

دانشجويان گرامي

با توجه به شروع ثبت نام جهت اخذ تسهيلات صندوق رفاه وزارت علوم جهت نيمسال دوم99-98 در اسرع وقت به پورتال bp.swf.ir مراجعه نماييد."