گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/12/18
كد :120425

اطلاعیه مهم

دانشجویان محترم

نظر به ضرورت تداوم مراقبت های بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و مطابق دستور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، تعطیلی کلیه فعالیت های آموزشی و دانشجویی( کلاس ها، کارآموزی ها، خوابگاه ها، سلف سرویس و ...)  تا پایان اسفندماه تمدید می شود.بنابراین به دانشجویان توصیه می شود از حضور در دانشگاه برای امور اشاره شده و غیر ضروری جدا اجتناب نمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان