گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/12/15
كد :120427

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی

با توجه به تعطیلی سرای دانشجویی کوثر تا پایان سال جاری، دانشجویان خوابگاهی می توانند صرفا جهت جمع آوری و انتقال وسایل خود(بدون امکان اسکان) در روزهای سه شنبه و چهاشنبه مورخ 20 و 21 اسفندماه 98 با رعایت موارد دقیق بهداشتی، از ساعت 8:30 تا 12:30 به خوابگاه خود مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است حضور دانشجویان جهت جمع آموری وسایل خود اجباری نیست و دانشجویان می توانند جهت جلوگیری از مسافرت غیر ضروری به صورت مکتوب به مسئول خوابگاه مجوز دهند تا مواد غذایی فساد پذیر را در محل مناسب استقرار دهند.