گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 99/03/02
كد :120435

آزمون کتبی و مجازی تفسیر سوره شوری

قابل توجه

بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون کتبی و مجازی تفسیر سوره شوری (ویژه همکارانی که جهت دوره ثبت نام نموده و در جلسات مجازی تفسیر شرکت کرده اند) شنبه مورخ سوم خردادماه ۹۹ ساعت ۱۷الی ۱۷:۳۰برگزار خواهد شد.

منبع آزمون فایل pdf پیوست و از صفحه ۳۷۰ الی ۴۳۰ می باشد.
دريافت منبع آزمون