گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 99/03/11
كد :120437

تخفیف شهریه

قابل توجه دانشجویان متقاضی تخفیف شهریه

دانشجویان متقاضی تخفیف شهریه در نیسمال 2-99-98 (با توجه به شرایط مندرج در بخشنامه های مرتبط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی)،ضروری است درخواست خود را به صورت مکتوب و حضوری از تاریخ 99/03/18 تا 99/03/21 به امور دانشجویی(آقای گلزاری) تحویل نمایند.
برچسب ها : تخفیف شهریه