گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 99/03/18
كد :120438

طرح تعاون آزمون

 قابل توجه دانشجویان گرامی 

 بر اساس بخشنامه اخیر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به اطلاع می رساند، به منظور جلوگیری از سفرهای بین شهری با اجرای طرح تعاون آزمون، دانشجویان فاقد منع آموزشی با ثبت نام در سایت azmoon99.iau.ac.ir و کسب موافقت از ستاد طرح تعاون آزمون می توانند در واحد محل زندگی خود آزمون دهند.

 دانشجویان متقاضی طرح تعاون آزمون، دستورالعمل های ابلاغی ستاد مرکزی طرح تعاون آزمون را از سامانه اشاره شده دریافت و اجرا نمایند.

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان
برچسب ها : طرح تعاون آزمون