گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 99/05/01
كد :120446

آخرین فرصت جهت ثبت نام و انتخاب واحد در ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذترم تابستان    
               
    آخرین فرصت جهت ثبت نام و انتخاب واحد تا ساعت ۱۴ روز پنجشنبه دوم مرداد ماه بوده و تمدید نیز نخواهد شد .                                          

   حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان