گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 99/08/21
كد :120455

اطلاع رساني به دانشجويان تحت پوشش بهزيستي جهت ثبت نام در سامانه منادا

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت دریافت اطلاعات در خصوص "اطلاع رساني به دانشجويان تحت پوشش بهزيستي جهت ثبت نام در سامانه منادا" اینجا را کلیک نمایید.