اشتغال ۲۲ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان در قالب طرح پویش و بورسیه تحصیلی
99/12/27 - 10:33
اشتغال ۲۲ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان در قالب طرح پویش و بورسیه تحصیلی
غرس ۲ اصله بید سرخ توسط مادر شهید قیومی در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان
99/12/24 - 12:06
غرس ۲ اصله بید سرخ توسط مادر شهید قیومی در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان
طرح پویش در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان عملیاتی شد
99/12/04 - 08:49
طرح پویش در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان عملیاتی شد
مادران شهدا میزبان اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان
99/12/04 - 14:33
مادران شهدا میزبان اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان
<   <<  1  >>   >