تاريخ انتشار : 96/11/08 - 14:
مسابقه عكاسي(( حماسه حضور)) به مناسبت سي و نهمين بهار انقلاب اسلامي ايران(96/11/08)
مسابقه عكاسي(( حماسه حضور)) به مناسبت سي و نهمين بهار انقلاب اسلامي ايران

حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي با همكاري روابط عمومي دانشگاه برگزار مي كند:


مسابقه عكاسي(( حماسه حضور)) به مناسبت سي و نهمين بهار انقلاب اسلامي ايران


دانشجويان، كاركنان و اساتيد محترم مي توانند عكس هاي خود را از حماسه حضور مردم در مراسم هاي 12 و 22 بهمن ماه حداكثر تا تاريخ 30/11/96 به آدرس تلگرامي @Giauravabet ارسال نمايند. عكس ها بايد داراي زير نويس شامل نام و نام خانوادگي و مشخص نمودن عنوان( كارمند ، استاد و يا دانشجو) باشد.


به 3 اثر برتر هدايايي به رسم يادبود اهدا خواهد شد.