تاريخ انتشار : 97/02/26 - 11:
مسابقه بزرک کتابخوانی خداحافظ سالار(97/02/26)
مسابقه بزرک کتابخوانی خداحافظ سالار

دانشجويان، اساتيد و كاركنان علاقه مند به شركت در اين دوره از مسابقات كتابخواني، به امور دانشجويي فرهنگي دانشگاه مراجعه فرمايند.