تاريخ انتشار : 97/04/17 - 14:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان قهرمان مسابقات دو و میدانی شهرستان گلپایگان شد(97/04/17)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان قهرمان مسابقات دو و میدانی شهرستان گلپایگان شد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان قهرمان اولین دوره مسابقات دو و میدانی دانشجویان شهرستان گلپایگان شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان، اولین دوره مسابقات دو و میدانی دانشجویان پسر شهرستان گلپایگان با شرکت سه تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان، دانشگاه علمی-کاربردی و موسسه آموزش عالی پیام و با حضور 65 ورزشکار، در پنج ماده برگزار گردید.
🔷تیم دو و میدانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در این مسابقات با کسب 49 امتیاز مقام اول، تیم موسسه آموزش عالی پیام با کسب 28 امتیاز مقام دوم و تیم دانشگاه علمی-کاربردی با 15 امتیاز مقام سوم را کسب کردند.
🔷دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در 400متر و 1500متر مقام اول، در 3000متر مقام اول و دوم، 100متر مقام دوم و در پرتاب دیسک مقام دوم و سوم را به خودشان اختصاص دادند.
🔷علیرضا خلیلی مسئول کمیته داوران فدراسیون جانبازان و معلولین کشور که سرتیم داوری این مسابقات را برعهده داشت، بابیان اینکه برگزاری این نوع مسابقات باعث ایجاد نشاط و انگیزه در جوانان می‌شود؛ گفت: « با توجه به اینکه برگزاری اولین دوره از مسابقات می‌باشد، ولی سطح آن برای شروع بسیار عالی بود.»