تاريخ انتشار : 97/04/23 - 12:
برگزاري اولين نمايشگاه حمل و نقل بار، مسافر درون شهري و ترانزيت(97/04/23)
برگزاري اولين نمايشگاه حمل و نقل بار، مسافر درون شهري و ترانزيت

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

جهت دریافت اطلاعات در خصوص "برگزاري اولين نمايشگاه حمل و نقل بار، مسافر درون شهري و ترانزيت"به دفتر پژوهش مراجعه فرمایید