تاريخ انتشار : 97/04/27 - 12:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در جمع برترین‌های حوزه علوم پزشکی کشور(97/04/27)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در جمع برترین‌های حوزه علوم پزشکی کشور
در دومین همایش مدیران مراکز (EDO) و (EDC) دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای مجری رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور، واحد گلپایگان جزو برترین‌های این حوزه معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان، دومین همایش مدیران مراکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای مجری رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و با حضور دکتر فرهاد ادهمی‌مقدم مدیرکل توسعه آموزش معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر سیدعلی ابطحی رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.
🔷در این مراسم که مدیران توسعه آموزش بیش از 80 واحد دانشگاهی سراسر کشور حضور داشتند؛ از برترین‌های این حوزه از جمله واحد گلپایگان به عنوان تنها دانشگاه استان اصفهان، تجلیل و لوح تقدیر اهدا شد.
🔷مدیر گروه رشته پرستاری واحد گلپایگان در خصوص اهداف«EDO»، گفت: «دفتر توسعه آموزش به منظور نهادینه کردن موضوع توسعه و آموزش از نظر کیفی در دانشگاه، با استفاده از مشارکت گروهی اعضاء هیات علمی در ۵ محور توسعه آموزش، متشکل از پژوهش در آموزش، برنامه ریزی، ارزشیابی، آموزش مدرسین و آموزش مداوم که در حوزه های مربوطه فعالیت می نمایند»
🔷هنگامه پژوه‌نیا افزود: «این دفتر با استفاده از امکانات و ظرفیتهای بالقوه موجود در مراکزآموزشی وتحقیقاتی دانشگاه در سطحی بسیار وسیع و همه جانبه در حوزه‌های گسترش آموزش، با توجه به شناخت نیازهای حرفه‌ای جامعه، جهت تحقق اهداف توسعه آموزش فعالیت می کند.»