تاريخ انتشار : 97/07/17 - 09:
روزهای فعالیت اداری و آموزشی هفتگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(97/07/17)
فعالیت اداری و آموزشی هفتگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان
به اطلاع اساتید، کارکنان و دانشجويان محترم مي رساند:
 
براساس مجوز دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان مبنی بر جایگزینی تعطیلی روز پنج‌شنبه با روز شنبه، فعالیت اداری و آموزشی هفتگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان از یکشنبه الی پنج‌شنبه می‌باشد.(روزهای جمعه و شنبه دانشگاه تعطیل می‌باشد.)