گروه آموزشی عمران

گروه آموزشی عمران

سید مهدی مقدسی
 کارشناسی ارشد عمران(دانشجوی دکتری)
از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 moghadasi@giau.ac.ir

 

گروه عمران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در اسفند ماه سال 1379 تأسيس شد و با پذيرش اولين دانشجويان در رشته کارداني کامپيوتر با جذب 116 دانشجو،  آغاز به كار نمود.رشته عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در مهر ماه سال 1387 فعاليت خود را با پذيرش 129دانشجو در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته  عمران آغاز کرد.
در حال حاضر اين دانشکده با حدود 92دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسي پيوسته، کارشناسي ناپیوسته در حال فعاليت است و نيز داراي سه عضو هيئت علمي مي باشد.
هیات علمی گروه عمران