گروه آموزشی عمران

گروه آموزشی عمران

سید مهدی مقدسی
 کارشناسی ارشد عمران(دانشجوی دکتری)
از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 moghadasi@giau.ac.ir

 

 
 
 
ساعات حضور مدیر گروه
 

چارت درسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه


مهندسی تکنولوژی عمران


کارشناسی پیوسته عمران

 

 
 
    برنامه دروس
  


مهندسی تکنولوژی  عمران
 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران(ورودی 91 به بعد)

 
 
کارشناسی پیوسته عمران
 


کارشناسی ارشد عمران سازه

 
طرح درس  
  فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران
هیات علمی گروه عمران
مجتبی صفایی          رزومه


سید مهدی مقدسی   رزومه

 
 
فرم های خام مورد نیاز جهت برداشت های نقشه برداری + نقشه های توپوگرافی جهت طرح هندسی راه
(دانلود) (پس از دانلود با استفاده از نرم افزار WinRAR فایل را از حالت فشره خارج نمائید.)