ریاست واحد : دکتر حمید رضا خدایی

مرتبه علمی : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه دام از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

پست الکترونیک khodaei@giau.ac.ir                              

مشاهده عنوان مقالات جاپ شده         رزومه

برچسب ها : حوزه رياست