رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان از تصویب دومین رشته کارشناسی ارشد در واحد گلپایگان خبر داد.

حمیدرضا خدایی با بیان اینکه سیاست واحد گلپایگان جهت افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی، پیگیری 4 رشته از 3 ماه قبل در وزرات علوم بوده، افزود: 50 درصد رشته های مطرح شده در شورای گسترش وزارت علوم به تصویب رسیده است.

وی افزود: با همکاری و مساعدت حوزه ی آموزشی دانشگاه رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران –مهندسی سازه از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تأییدیه گرفت و جذب دانشجو از بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد. این موضوع یقیناً برای پیشرفت شهرستان گلپایگان نیز موثر است. و این رشته تقدیم مردم شهرستان گلپایگان می شود.

خدایی یادآور شد، اولین رشته کارشناسی ارشد واحد گلپایگان رشته مهندسی کشاورزی –تغذیه بود که از ابتدای مهرماه سال جاری پذیرای متقاضیان این رشته بود.

حمیدرضا خدایی گفت: با افزایش تعداد هیات علمی استادیار، امید است در آینده نزدیک شاهد تصویب حداقل 2 رشته دیگر در مقطع کارشناسی ارشد باشیم.تاریخ خبر 6/8/92