فارسي | English

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
 

سال 96

 

                   فروردین 96  اردیبهشت 96
خرداد 96  
  

 تیر 96
  

مرداد  96

 
 
شهریور 96

 

مهر 96

 
آبان 96  آذر 96
  دی 96
 
 
بهمن 96
  

اسفند 96
  


سال 95

                   فروردین 95  اردیبهشت 95
خرداد 95  
 

 تیر 95
 

مرداد  95
 
 
شهریور 95
 

مهر 95
 
آبان 95  آذر 95  
  دی 95
 
 
بهمن 95
 

اسفند 95
 
 
سال 94

                   فروردین 94  اردیبهشت 94
خرداد 94   
 

 تیر 94
 

مرداد  94

 
 
شهریور 94
 

مهر 94

 
آبان 94  آذر 94     
  دی 94

 
 
بهمن 94
 

اسفند 94
 
     
سال93

                   فروردین 93  اردیبهشت 93
خرداد 93     
 

 تیر 93
 

مرداد  93
 
 
شهریور 93
 

مهر 93
 
آبان 93  آذر 93     
  دی 93
 
 
 
بهمن 93
 

اسفند 93
 
     


سال92

                   فروردین 92  اردیبهشت 92
خرداد 92      
 

 تیر 92
 

مرداد  92
 
 
شهریور 92
 

مهر 92
 
آبان 92  آذر 92     
  دی 92
 
 
 
بهمن 92
 

اسفند 92
 
       سال91

                   فروردین 91  اردیبهشت 91
خرداد 91       
 

 تیر 91
 

 مرداد 91

 
 
 
شهریور 91

 

مهر 91

 
آبان 91  آذر 9     
  دی 91

 
 
 
بهمن 91
 

اسفند 91
 
       

سال90

 

                   فروردین 90  اردیبهشت 90
خرداد 90
 

 تیر 90
 

 مرداد 90
 
 
 
شهریور 90
             

مهر 90
 
آبان 90  آذر 90
  دی 90
 
 
بهمن 90
 

اسفند 90
 
       
برچسب ها : آرشیو 
آدرس : گلپايگان - جاده سعيد آباد - کيلومتر 3 ارگ صندوق پستي : 116-87715
تلفن : 76-57385771-031    حراست :57385770       ايميل : info@giau.ac.ir فاکس : 57385777 -031
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان مي باشد
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون