آموزش مجازی درس حسابداری میانه 2(دوم اردیبهشت 1399  ) 


                                                  
 

 

آموزش مجازی درس حسابداری میانه 2(دوم اردیبهشت 1399  ) 
     
                                                                        
تبریک به جناب سرهنگ سید عباس میرکریمی
( انتصاب عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج  شهرستان گلپایگان)(فروردین 99)                                                                                                      
مسئول کمیته بهداشتی کارگروه تخصصی مبارزه با ویروس کرونا در استان اصفهان رعایت دقیق تذکرات پزشکی، تقویت سیستم ایمنی بدن و ایمنی روح و روان را سه راهکار مقابله با کرونا عنوان کرد(فروردین 99)


آموزش مجازی درس بهداشت روان2(30 فروردین99)  آ


                                                                                                                                                                                                                                           
 
     
برچسب ها : مراسم ها99