معرفی مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان(خرداد99)


 
   
بازديد دكترپیام نجفی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(خرداد99)   

                                                      

 
برگزاری جلسه شورای اداری واحد(خرداد 99)

نهال های مثمر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان به بار  نشست(خرداد 99)

                                                                                                                                               آموزش مجازی درس حسابداری میانه 2(دوم اردیبهشت 1399  ) 


                                                  
 

 

آموزش مجازی درس حسابداری میانه 2(دوم اردیبهشت 1399  ) 
     
           
بازديد دكترپیام نجفی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(خرداد99)                                       
                  
تبریک به جناب سرهنگ سید عباس میرکریمی
( انتصاب عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج  شهرستان گلپایگان)(فروردین 99)                                                                                                      
مسئول کمیته بهداشتی کارگروه تخصصی مبارزه با ویروس کرونا در استان اصفهان رعایت دقیق تذکرات پزشکی، تقویت سیستم ایمنی بدن و ایمنی روح و روان را سه راهکار مقابله با کرونا عنوان کرد(فروردین 99)


آموزش مجازی درس بهداشت روان2(30 فروردین99)  آ


                                                                                                                                                                                                                                           
 
     
برچسب ها : مراسم ها99تر