به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به تغییرات اساسی در سیستم ثبت نام و اخذ واحدهای درسی هر چه سریع تر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایید.

بدیهی است در غیر این صورت علاوه بر عدم امکان ثبت نام از دیگر امکانات نیز مانند اخذ گواهی اشتغال به تحصیل –اطلاع از نمرات و اعتراض به آنها نیز محروم خواهید بود.


همچنین پرداخت شهريه فقط از طريق سيستم الکترونيکي قابل قبول است. تاریخ خبر 92/03/21
 

اعلام زمان انتخاب واحد ترم تابستان و شروع کلاسها

انتخاب واحد 2/4/92  لغايت  4/4/92
ثبت نام با تاخير 5/4/92 لغايت  6/4/92
شروع کلاسها 8/4/92
پایان کلاسها 18/5/92
برگزاری امتحانات 1/6/92  لغايت 6/6/92

مدت زمانهاي فوق قابل تغيير و تمديد نيست. تاریخ خبر 92/03/18