فارسي | English


ریاست

محمد تقی صبایی

 
1379 تا 1385
مجتبی صفایی

 
1385 تا 1392


معاون اداری مالی

محمدرضا استادرحیمی 1389 تا 1392
مهران جمشیدی  1392 تا 1394معاون آموزشی و دانشجویی

مجتبی صفایی

 
1382 تا 1385
حمید پایگذار

 
1385 تا 1386
احمد سروی

 
1386 تا 1388
محسن  زینلی

 
1388 تا 1389
حمیدرضا خدایی

 
1390تا 1392معاون پژوهش و فناوری


 
حمیدرضا خدایی
 
1388 تا 1390
 
معاونت فرهنگی حاج آقا غروی قوچانی

 
1380 تا 1381
حاج آقا عقیقی

 
1382 تا 1384
حاج آقا عاقلی

 
1386 تا 1389
حاج آقا عارف نیا

 
1389 تا 1392
آدرس : گلپايگان - جاده سعيد آباد - کيلومتر 3 ارگ صندوق پستي : 116-87715
تلفن : 76-57385771-031    حراست :57385770       ايميل : info@giau.ac.ir فاکس : 57385777 -031
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان مي باشد
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون