نام واحد وبگاه
اصفهان(خوراسگان) www.khuisf.ac.ir
آران و بیدگل www.iauaranbidgol.ac.ir
بادرود www.badroudiau.ac.ir
تیران www .iautiran.ac.ir
جوشقان قالی www.jau.blogfa.com
خمینی شهر www.iaukhsh.ac.ir
خوانسار www.khansariau.ac.ir
دولت آباد www .iaudolatabad.ac.ir
دهاقان www .dehaghan.ac.ir
زواره www.zau.blogfa.com
سمیرم www iausemirom.ac.ir
شاهین شهر www.iaushsh.ac.ir
شهر مجلسی www.iaumajlesi.ac.ir
شهرضا www.iaush.ac.ir
فریدن www.reg.iaufr.ac.ir
فلاورجان www.iaufala.ac.ir
کاشان www .iaukashan.ac.ir
گلپایگان www.giau.ac.ir
لنجان www.iauln.ac.ir
مبارکه www.mau.ac.ir
مهردشت (دهق) www.iaudehagh.ac.ir
میمه www.iaumeymeh.ac.ir
نائین www.naeiniau.ac.ir
نجف آباد www.iaun.ac.ir
نطنز www.natanziau.ac.ir
نیک آباد www.iaunikabad.ac.ir
هرند www.harandiau.ac.ir
برچسب ها : دانشگاه های آزاد