معرفی فعالیتهای دفتر فرهنگ اسلامی :
          
             پاسخگویی به مسائل شرعی
            برپایی نماز جماعت
              تشکیل جلسات شورای فرهنگی
              مشاوره فرهنگی
 
امور فوق برنامه:

             برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی
              برگزاری کلاس اخلاق
              برگزاری کارگاه
             کانون قرآن وعترت
              برپایی مسابقات سراسری قرآن وعترت
              برگزاری تفسیر قرآن

  ستاد اقامه نماز:

             تشکیل کانون جرعه نور دانشجویی
              برگزاری احکام ویژه کارکنان، اساتید، دانشجویان
              مسابقه نقاشی ویژه فرزندان کارکنان با موضوع نماز
             برپایی منظم نماز جماعت ظهر وعصر
              برپایی نشستهای دانشجویی با موضوع نماز