منشوربسيج كاركنان


 
*تشكيل بسيج در نظام جمهوري اسلامي ايران يقينا از بركات و الطاف جليه خداوند تعالي بود*
                                                                                 امام خميني (ره)

 بحول و قوه الهي ، در راستاي تحقق فرمان تاريخي امام راحل مان مبني بر تشكيل بسيج مستضعفان و تصويب وظايف و ماموريتهاي نيروي مقاومت بسيج بفرمان رهبر معظم انقلاب فرمانده كل قوا  در 19 ماده و 5 تبصره ، مورخ 5/9/69 به ستاد فرماندهي كل قوا براي اجرا در سراسر كشور و گسترش آن از طريق سلسله مراتب تشكيلاتي تا عمق جامعه ( مساجد ،مدارس ،ادارات و...) ابلاغ شد تا شاهد شكوفائي ،رشد، بالندگي و نيل به اهداف و آرمانهاي بلند الهي اسلامي باشيم .
 در شرايط كنوني وظيفه بسيج را چنين ترسيم مي نمايند :
((دفاع از جمهوري اسلامي ، اولين ، مقدسترين و واجب ترين وظيفه بسيج است))
بسیج این نهضت عظیم خداوندی و یادگار بی بدیل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، کانون جوشان و مناسب ترین بستر برای حضور و مشارکت آحاد مردم در دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است .
اهداف راهبردی و رسالت عظیم بسیج بشرح ذیل است:
1-  تشکیل ارتش 20میلیونی و دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
2-  ترویج فرهنگ بسیجی ، تقویت و پاسداری از هویت دینی و ملی
3-  کمک به حفظ وحدت و انسجام ملی و هدایت افکار عمومی در راستای اهداف عالیه نظام
4-  تربیت و معرفی الگوهای علوی و فاطمی با قدرت اثر گذاری مثبت بر فرهنگ عمومی کشور
5-  کمک به افزایش کارآمدی نظام و تقویت و تثبیت آن
6-  مشارکت در سازندگی و توسعه مادی و معنوی کشور
نیروی مقاومت بسیج برای انجام رسالت عظیم خود پیروی از مقام معظم رهبری را بعنوان ولی فقیه و فرمانده معظم کل قوا برخود فرض دانسته و در مقابل معظم له این نیرو پاسخگو می باشد .
 
 
 

حوزه فعالیت بسیج در ابتدا محدود به جنگ بود ولی پس از جنگ حوزه اختیارات آن گسترش بیشتری یافت و اینک
درجبهه ها و عرصه های مختلف و متنوع علمی، فرهنگی، آبادانی وسازندگی و ... سهیم و تأثیرگذار است.
نهادها و سازمانها باید با حفظ ارزشهای بنیادین و توجه به آنها، هماهنگی ارزشهای کارکردی با تکنولوژی را سرلوحه برنامه ها و راهبردها قرار دهند، بنابراین بسیج نیز این قاعده مستثنی نیست.
با عنایت به رویکرد فرهنگی نظام و تأکیدات مکرر رهبر فقید نظام جمهوری اسلامی و خلف صالح آن پیر فرزانه حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظلله العالی)، تفاوتی بین اجرا و فعالیتهای فرهنگی وجود ندارد و باید همه زمینه های اجرایی در دانشگاه نیز نمایانگر فرهنگ غنی اسلام باشد، لذا توجه به مسائل فرهنگی بدون فعالیتهای اجرایی برای رسیدن به اهداف دانشگاه، از بسیج انتظار نمی رود.
بدین منظور به نظر می رسد فعا لیتهای پایگاه بسیج در دانشگاها نیز در آینده باید حول محورهای زیر شکل گیرد:
1-      1 -  شناسایی اهداف عالی دانشگاه و تفکیک وظایف کارکنان در رسیدن به اهداف
 2 -   بررسی مشکلات پیش روی دانشگاه در راه رسیدن به اهداف
۳-   3- کمک به نهادهای اجرایی دانشگاه در جهت آموزش کارکنان برای تقویت توان آنان در نیل به اهداف از پیش برنامه ریزی
  شده
4-    4 -  ارتباط صادقانه و مستمر با نهادهای صاحب نظر در دانشگاه و انعکاس مشکلات کارکنان
۵  5  - تشکیل جلسات مستمر با کارکنان و بیان مسائل و مشکلات دانشگاه و ایجاد زمینه همراهی بین مسولان و کارکنان دانشگاه
6-   6- بسیج امکانات و منابع به منظور اجرای اصل همت مضاعف و تلاش مضاعف در جهت عمل به منویات مقام عظمای ولایت و افزایش سرعت، دقت و جدیت در راه نیل به آرمان های سازمان (دانشگاه)
   7-تحقق اهداف عالی دانشگاه و مسجل گشتن هدفهای عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی هر بسیجی است.

 
 
 
 
شرح وظایف واحد فرهنگیاجتماعی بسیجکارکنان
       - اجرای فعالیتهای تبلیغی طبق برنامه های داخلی و دستورالعملهای ابلاغی.
 - برآورد نیازهای فرهنگی و تبلیغی و پیگیری تأمین آنها.
 -  تلاش در جهت ارتقاء کیفی و کمی آموزشهای فرهنگی با برگزاری دوره ها و کارگاههای مربوطه
       -  ارائه گزارش فعالیتهای محوله به مراجعه ذیربط جهت بهره برداری بصورت دوره ای
 -   اجرای مراسم، برنامه ها و مسابقات فرهنگی هنری با استفاده از امکانات موجود و با همکاری دانشگاه
-برگزاری اردوهای مختلف با استفاده از امکانات به منظور حفظ و انسجام نیروهای بسیج. (کوتاه مدت و بلند مدت)
            (درون شهری و برون شهری)
       -  تشکیل کلاسهای قرآنی و برگزاری مسابقات قرآنی
       -  ایجاد تقویم فرهنگی و برنامه ریزی برای اجرای آن.
       -  تشکیل هسته های مقاومت فرهنگی
 - استعدادیابی در بین بسیجیان فرهنگی
       - برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بسیجیان در جهت نمایاندن توانایی بسیج
       - تجلیل از فعالان فرهنگی و نخبگان
       - تشکیل بانک اطلاعاتی از بسیجیان هنرمند و نخبه فرهنگی بسیج
       -  تهیه و تنظیم آیین نامه و دستورالعمل اجرایی برای فعالیتهای فرهنگی بسیج.
   
 
 
 
بسیج و آینده دانشگاه
نهادها و سازمان ها باید با حفظ ارزشهای بنیادین و توجه به آنها، هماهنگی ارزشهای کارکردی با سرعت تکنولوژی را سرلوحه برنامه ها و راهبردها قرار دهند، بنابراین بسیج نیز این قاعده مستثنی نیست.
با عنایت به رویکرد فرهنگی نظام و تأکیدات مکرر رهبر فقید نظام جمهموری اسلامی و خلف صالح آن پیر فرزانه حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظلله العالی)، تفاوتی بین اجرا و فعالیتهای فرهنگی وجود ندارد و باید همه زمینه های اجرایی در دانشگاه نیز نمایانگر فرهنگی غنی اسلام باشد، لذا توجه به مسائل فرهنگی بدون فعالیتهای اجرایی برای رسیدن به اهداف دانشگاه، از بسیج انتظار نمی رود.
بدین منظور به نظر می رسد فعالیتهای پایگاه بسیج در دانشگاه نیز در آینده باید حول محورهای زیر شکل بگیرد:
       -  شناسایی اهداف عالی دانشگاه و تفکیک وظایف کارکنان در رسیدن به اهداف
       -  بررسی مشکلات پیش روی دانشگاه در راه رسیدن به اهداف
-    -   کمک به نهادهای اجرایی دانشگاه در جهت آموزش کارکنان برای تقویت توان آنان در نیل به اهداف از پیش برنامه ریزی شده
       - ارتباط صادقانه و مستمر با نهادهای صاحب نظر در دانشگاه و انعکاس مشکلات کارکنان به آنها
-     -  تشکیل جلسات مستمر با کارکنان و بیان مسائل و مشکلات دانشگاه و ایجاد زمینه همراهی بین مسولان و کارکنان دانشگاه
-   -  بسیج امکانات و منابع به منظور اجرای اصل همت مضاعف و تلاش مضاعف در جهت عمل به منویات مقام عظمای ولایت و افزایش سرعت، دقت و جدیت در راه نیل به آرمانهای سازمان (دانشگاه).
- تحقق اهداف عالی دانشگاه و مسجل گشتن هدفهای عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی هر بسیجی است
 

به امید آن روز