تجهیزات و امکانات کارگاه CNC
 
دستگه فرز 3 محوره CNC