شماره تلفن هاي دانشگاه : 76-57385771-031

 

شماره تلفن های واحد های دانشگاه ( پاسخگو در زمان اداری)

نام حوزه    تلفن
اداره آموزش     09017795771-09017795770
امور فارغ التحصیلان     09017795774
امور مالی (شهریه) 09017795776
دفتر پژوهش (امور پایان نامه ها)     09014267270


دورنگار : 57385777-031


شماره دریافت پیامک روابط عمومی دانشگاه: 3000144111


رایانامه: info@giau.ac.ir


نشانی دانشگاه : گلپایگان ، کیلومتر 5 جاده گوگد-سعیدآباد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

صندوق پستی: 115-87715     کدپستی : 8163793113

 
 

 

 

برچسب ها : ارتباط با ما