شماره تلفن هاي دانشگاه : 76-57385771-031

 

شماره تلفن های واحد های دانشگاه ( پاسخگو در زمان اداری)

نام حوزه    تلفن
اداره آموزش     09017795771
امور فارغ التحصیلان     09017795774
امور مالی (شهریه) 09017795770
دفتر پژوهش (امور پایان نامه ها)     09014267270
صندوق رفاه 09017795774
پشتیبانی کلاس های مجازی 09014267270


دورنگار : 57385777-031


شماره دریافت پیامک روابط عمومی دانشگاه: 3000144111


رایانامه: info@giau.ac.ir


نشانی دانشگاه : گلپایگان ، کیلومتر 5 جاده گوگد-سعیدآباد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

صندوق پستی: 115-87715     کدپستی : 8163793113

 
 

 

 

برچسب ها : ارتباط با ما