دفتر کار مجازی اعضای هیات علمی واحد راه اندازی شده است.

 دانشجوی گرامی برای ورود به دفتر کار مجازی اساتید، مراحل زیر را انجام دهید:

۱- ورود به پروفایل خود در سامانه lms
(lms.iauda.ac.ir)

۲- از منوی دفاتر کار مجازی، گزینه واحد گلپایگان را انتخاب کنید.

۳- دفتر کار مجازی استاد مورد نظر را انتخاب کنید.

۴- جهت ورود کد ۲۶۶ را به عنوان کلید ثبت نام انتخاب کنید.
(در ورودهای بعدی نیاز به این کد نیست/پس از اولین ورود، دفتر کار مجازی استاد مورد نظر در میز کار شما ایجاد خواهد شد)

۵- در ورودهای بعدی، می توانید از طریق میز کار خود وارد دفتر کار مجازی استاد شوید.

۶- مطابق جدول زمانبندی درج شده توسط استاد، در زمان مورد نظر، استاد در دفتر حاضر است و می توانید با گزینه ورود به گفتگو و ملاقات آنلاین وارد دفتر مجازی شوید و پرسش ها و مشکلات درسی خود را مطرح کنید.

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان