گردهمایی معاونان فرهنگی و مدیران ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان های استان اصفهان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان برگزار شد . تاریخ خبر 91/10/25 .  

ششمین همایش از سری همایش های دهگانه راهکارهای تولید محصولات کشاورزی سالم در واحد گلپایگان برگزار شد . تاریخ خبر 91/10/09 .