با توجه به تقاضای دانشجویان امتحان معرفی به استاد در تاریخ های 8 و 18 اسفند 90 ساعت 9 الی 12 برگزار می شود. متقاضیان تا قبل از تاریخ های درج شده به امور فارغ التحصیلان و امتحانات مراجعه نمایند . تاریخ خبر 02/12/90