دانشجویان گرامی

در صورت تغییر در نمره پایان ترم، نمره جدید تنها در لینک کارنامه و در صورت عدم بدهی مالی قابل مشاهده بوده و در غیر اینصورت نمره نشان داده شده در قسمت اعتراض، همان نمره قبلی می باشد.تاریخ خبر 91/12/05
 

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به تغییر در بازه زمانی امتحانات پایانی نیمسال جاری،جهت اطلاع از جزئیات ، هر چه سریعتر به اخذ برنامه هفتگی خود از طریق سامانه آموزش اقدام نمایید.     تاریخ خبر 92/12/28