فرم های پژوهشی

تقویم پژوهشی (اطلاعیه های مهم)

مراحل تصویب تا دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مدارک مورد نياز براي دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

راهنمای نگارش پایان نامه

فرم پروپوزال

شیوه نامه دفاع از پایان نامه

فرم گزارش پیشرفت کار

فرم شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تایید اصلاحات پس از دفاع

فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم نمره مقاله جهت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تعیین مهلت جهت ارائه مقاله

فرم انصراف از مقاله

دریافت فرم اطلاع رسانی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برچسب لوح فشرده

تعهد نامه اصالت پايان نامه

امور بعد از دفاع

مدارک مورد نياز جهت ثبت نمره پايان نامه

دریافت بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد،دکتری حرفه ای و رساله دکتری تخصصی با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی

دریافت بخشنامه ساماندهي امور دفاع دانشجويان تحصيلات تكميلي

دریافت بخشنامه نگارش پايان نامه هاي کارشناسي ارشد ، دکتري حرفه اي و رساله هاي دکتري به صورت دو رو

دریافت بخشنامه روش ارزيابي آموزشي و پژوهشي پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد/اصلاحي

دریافت بخشنامه استفاده دانشجویان از خدمات ساها

دریافت بخشنامه تشویق مقالات

کد پايان نامه دانشجويان مهمان

دریافت بخشنامه مربوط به نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی

دریافت آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه

حق چاپ و تکثير

نحوه صدور مجوز همكاري اعضاي هيات علمي ساير دانشگاه هاي كشور

فهرست مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

الزام به گذراندن درس وصایای حضرت امام(ره) برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پاسخ استعلام در خصوص بلا اثر نمودن نمرات مردودي در سوابق تحصيلي دانشجويان (دوره كارشناسي ارشد)