گروه آموزشی حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

 اسماعیل جمالی
 کارشناسی ارشد حسابداری(دانشجوی دکتری)
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 jamali@giau.ac.ir

 
 

گروه حسابداري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در اسفند ماه سال 1379 تأسيس شد و با پذيرش اولين دانشجويان در رشته کارداني کامپيوتر با جذب 116دانشجو،  آغاز به كار نمود.رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در مهر ماه سال 1381 فعاليت خود را با پذيرش 75 دانشجو در مقطع کارداني پيوسته حسايداري آغاز کرد.
در حال حاضر اين دانشکده با حدود 114 دانشجو در مقاطع کارشناسي پيوسته، کارشناسي ناپیوسته و کارداني پيوسته در حال فعاليت است و نيز داراي سه عضو هيئت علمي مي باشد.
هیات علمی گروه حسابداری