اعضاء هیات علمی گروه مکانیک
 
 

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

فایل رزومه

حامد معصومی

تمام وقت

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

استادیار پایه 4-دکتری تخصصی

دریافت فایل رزومه

سید یاسر میرباقری

تمام وقت

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

استادیار پایه 4-دکتری تخصصی

دریافت فایل رزومه

محسن زینلی

تمام وقت

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

مربی

دریافت فایل رزومهاعضاء حق التدریس گروه مکانیک
 
 

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

مقطع و رشته تحصیلی

فایل رزومه

مجید عظیمی

حق التدریس

کارشناسی ارشد مکانیک-ساخت و تولید

دریافت فایل رزومه

سعید فیاضی

حق التدریس

کرشناسی ارشد مکانیک-طراحی کاربردی

دریافت فایل رزومه

سید باقر منیری

حق التدریس

کارشناسی ارشد مکانیک-ساخت و تولید

دریافت فایل رزومه

مصطفی کریمی دارانی حق التدریس کارشناسی ارشد مکانیک دریافت فایل رزومه
برچسب ها : هیات علمی مکانیک