اعضاء هیات علمی گروه عمران
 

-

نام و نام خانودگی

نوع همکاری

رشته تحصیلی

مرتبه

فایل رزومه علمی برنامه هفتگی

مجتبی صفایی

تمام وقت

عمران-سازه های هیدرولیکی

مربی-بورسیه دکتری

دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی

سید مهدی مقدسی

تمام وقت

سازه و زلزله

مربی-بورسیه دکتری

دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی
عباسعلی ذاکری تمام وقت عمران استادیار پایه 1 دریافت فایل رزومه دریافت برنامه هفتگی
 
اعضاء حق التدریس گروه عمران
 

-

نام و نام خانودگی

نوع همکاری

مقطع و رشته تحصیلی

فایل رزومه علمی

امیر جابری

حق التدریس

کارشناسی ارشد عمران-زلزله

دریافت فایل رزومه

رسول حاجی شریفی

حق التدریس

کارشناسی ارشد عمران-سازه

دریافت فایل رزومه
سعید خوشنویسان حق التدریس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-عمران دریافت فایل رزومه